Κάθε Τρίτη θα εμφανίζονται

οπτικά και μουσικά οι ήχοι της κάθε Κυριακής που έρχεται.