Κάθε Τρίτη θα εμφανίζονται

οπτικά και μουσικά οι ήχοι της κάθε Κυριακής που έρχεται.

Πατήστε εδώ για να δείτε τι θα ψάλετε την Κυριακή που έρχεται.